I to innholdsrike markedsdager er Moelv et handelssentrum som tiltrekker seg publikum fra fjern og nær. Bodene bugner av ulike produkter basert på råvarer fra landbruket, samt ulike husflidsprodukter og redskap for gård og hage. Lag og foreninger presenterer seg på stands. Foredrag og underholdning er også en del av programmet. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Ringsaker bondelag, Moelv Handelsstand, Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker kommune. 

Vi har også et godt samarbeid med flere andre bedrifter knyttet til landbruket. Arrangementet drives på et frivillig og idealistisk grunnlag hvor hovedmålet er å presentere trygg og sunn mat, produsert og foredlet i Innlandet. Vi har en stor og allsidig landbruksproduksjon i distriktet. Det er et mål at InnlandsMarkedet skal vise dette mangfoldet, og vise den betydningen landbruket har for distriktet vårt!

 

Styret i InnlandsMarkedet

Knut Erling Røhnebæk (leder)
Johannes Krogvig (Ringsaker Bondelag)
Grethe Slotnæs (Ringsaker Bygdekvinnelag)
Siw Volden og Tore Skar (Moelv Handelsstandsforening)
Paal Bergsodden (Moelv Idé- og næringsforum)
Gerd L. Solberg, Monica O. Østenheden og Hanne Østby Velure (Ringsaker kommune)